Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI s medzinárodnou účasťou

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov. Je určená pre doktorandov dennej a externej formy štúdia z SPU a iných domácich a zahraničných inštitúcií.