Vereintes Deutschland – geteilte Sprache?

Prednáška nemeckého profesora Prof. Dr. Dr. Georga Schuppenera, ktorý vyštudoval germanistiku, históriu, matematiku a teóriu vedy na univerzitách v Lipsku, Jene a Hamburgu (SRN). Prednáška je orientovaná na vývin nemeckého jazyka na pozadí historických udalostí po zjednotení Nemecka.