Verejná osobná doprava 2023

Na konferencii chceme spoločne hľadať riešenia ako môže verejná osobná doprava – najmä autobusová, železničná a mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Budete si môcť vypočuť zaujímavé prezentácie na aktuálne témy a ponúkame Vám možnosť podeliť sa o Vaše nové poznatky a skúsenosti s odborníkmi v tejto oblasti.