Verejná prezentácia projektov záverečných prác z fyziky

Verejná prezentácia ponúka širšej verejnosti oboznámenie sa s vybranými fyzikálnymi témami, ktoré študenti končiacich ročníkov spracovali v svojich záverečných (Bc., Mgr.) prácach.