Virtuálny vesmír

Interaktívne premietanie 360° videí a fotografií prostredníctvom okuliarov pre virtuálnu realitu doplnené sprievodným výkladom lektora
Organizované pre školy