VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2023

zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.
Konferencia je rozdelená d 5. základných sekcií:
• Vnútorné prostredie budov,
• Fyzikálne zložky a VPB,
• Chemické zložky a VPB,
• Stavebné konštrukcie a VPB,
• Technika prostredia VPB.