Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro sto rokoch

Prednáška je venovaná minuloročnému stému výročiu objavenia polarografie a nastávajúcemu deväťdesiatemu výročiu odvodenia Ilkovičovej rovnice, ako fundamentálneho vzťahu v polarografii. Bude sa diskutovať o principiálnom vývoji polarografie až do dnešných čias a budú spomenuté rôzne aplikácie spravidla pre elektroanalytické stanovenie rôznych látok v rôznych matriciach.