Vplyv genetiky na vznik a liečbu osteoporózy

Prednáška doc. RNDr. Vladimíra Mondočkovej, PhD. bude zameraná na osteoporózu, ochorenie známe ako „tichý zlodej kostí“, ktoré sa prejavuje zníženou minerálnou hustotou kostí a tým i zvyšujúcim sa rizikom zlomenín. Poslucháči sa oboznámia s mechanizmami straty kostnej hmoty, rizikovými faktormi, výskytom ochorenia ako i diagnostikou. Pozornosť bude zameraná na identifikáciu genetických variantov spojených s náchylnosťou na dané ochorenie, ktoré môže byť kľúčom k pokroku v preventívnej medicíne.