Vybrané sviatky a ich prežívanie v USA

Cieľom pozvanej prednášky je priblížiť a komparovať vybrané sviatky v USA na základe vlastnej skúsenosti americkej lektorky pôsobiacej na Slovensku. Ide o sprostredkovanie skúseností z multikultúrneho prostredia.