Výskumná stáž na Jagelonskej univerzite: K zahraničným horizontom slavistiky UMB

Hlavným cieľom prednášky je informovať študentov o možnosti študijnej mobility vrátane možnosti absolvovania výskumnej činnosti na Jagelonskej univerzite v Krakove, Poľsko, v rámci programu Erasmus. Doktorandka z FF UMB predstaví zahraničnú univerzitu, pracoviská univerzity ako katedru ruského jazyka a literatúry, vyučujúcich profesorov a proces doterajšej výučby. Podujatie sa koná prezenčnou a online formou (pre prihlásených účastníkov pripojenie cez MS Teams).

Prednášateľka: Mgr. Mária Jadroňová, doktorandka na Katedre slovanských jazykov FF UMB.