Dizajn a metodika kvalitatívneho výskumu

Kvalitatívny a zmiešaný výskum. Prístupy kvalitatívneho výskumu. Dizajn a metodika výskumu riešeného na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF EUBA.