Výstava – Svet moderných technológií očami detí z Centra pre deti a rodiny

Výstava s názvom Svet moderných technológií očami detí z Centra pre deti a rodiny reflektuje vnímanie výdobytkov modernej doby detí z bývalého Detského domova v Klobušiciach. Cieľom výstavy je prostredníctvom využitia prvkov arteterapie eliminovať zažité traumy, uvoľnenie nahromadeného stresu a napätia, zlepšiť komunikáciu a vyjadrovanie emócií.