Využitie Fröbelových zamestnaní v súčasnej matematike

Zámerom workshopu je predstaviť vybrané aktivity F. Fröbela, ich aktuálnosť aj v súčasnosti a tiež ich využitie pri aktivizujúcom vyučovaní matematiky.