Využitie praktických skúseností študentov z odbornej praxe

Kolokvium Katedry sociálnej práce o využití praktických skúseností študentov z odbornej praxe.