Výzvy vo vývoji automobilových IT systémov v Audi Hungaria

Audi Hungaria pôsobí v Győri už takmer 30 rokov a vyniká medzi východoeurópskymi automobilkami aj tým, že má významné oddelenie technického vývoja, v ktorom stovky inžinierov prispievajú k dizajnu a vývoju najnovších vozidiel. Systémy súvisiace s IT zohrávajú v dnešných vozidlách čoraz dôležitejšiu úlohu, ktorých vývoj predstavuje nové výzvy pre automobilových inžinierov v počiatočných fázach konštrukcie vozidiel. Účelom prezentácie je oboznámiť študentov s hlavnými úlohami a činnosťami oddelenia technického vývoja Audi Hungaria, ako aj s najnovšími výzvami a trendmi, ktoré vznikajú vo vývoji ovplyvňujúcom IT systémy vozidla.