Workshop „Ako napísať profesijný životopis a ako ho čítajú personalisti?“

Tvorba profesijného životopisu. Súčasné trendy, odporúčania a rady personalistu.