Workshop „Ako uspieť vo výberovom procese?“

Výberový proces a jeho metódy. Priebeh a hodnotenie výberového procesu z pohľadu personalistu. Ako sa pripraviť na výberový proces. Simulácia pracovného pohovoru a spätná väzba personalistu.