Workshop Typy lexikografických slovníkov ruského jazyka a ich efektívne využitie v praxi

Workshop je zameraný na predstavenie rôznych typov lexikografických slovníkov ruského jazyka v printovej podobe s následnou ukážkou efektívneho využitia v praxi, predovšetkým v prekladateľskej a pedagogickej praxi. Je prioritne určený pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Inštitútu rusistiky FF PU.

Hlavným cieľom je oboznámiť študentov s rôznymi typmi slovníkov, naučiť ich efektívne využívať slovníky, rozlišovať jednotlivé špecializované typy slovníkov, napr. výkladový, slovník prízvukov, frazeologický, ortografický, synonymický a pod. a zároveň predstaviť aj menej známe typy slovníkov, napr. slovník eufemizmov, etnolingvistický slovník, slovník moderných slov a pod. Študenti zároveň získajú prehľad slovníkov, ktoré sú dostupné na Inštitúte rusistiky v printovej podobe, ktoré môžu počas štúdia aktívne využívať.