Workshop: Zhodnotenie dvoch dekád poskytovania slovenskej rozvojovej pomoci a jej budúcnosť

Workshop: Zhodnotenie dvoch dekád poskytovania slovenskej rozvojovej pomoci a jej budúcnosť

Hostia:

  1. SlovakAid: Tomáš Bokor (riaditeľ)
  2. MZVaEZ SR – Sekcia hospodárskej a rozvojovej spolupráce: Lucia Kišš (generálna riaditeľka sekcie), Maroš Mitrík (riaditeľ Odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci)
  3. Ambrela – Platforma rozvojových organizácií: Daniel Kaba (výkonný tajomník), Juraj Jando (Policy & Advocacy expert)
  4. Človek v ohrození: Andrea Najvirtová (riaditeľka)

Čas a miesto: 16. novembra 2023 v čase od 13:30 do 15:30 (podľa potreby), Ekonomická univerzita v Bratislave, miestnosť B1.04

Čiastkové témy workshopu:

  1. Inštitucionálny rámec rozvojovej spolupráce SR
  2. Ciele, princípy, nástroje a formy poskytovanie rozvojovej spolupráce SR
  3. Teritoriálne a sektorové priority rozvojovej spolupráce SR
  4. Silné a slabé stránky bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
  5. Výzvy rozvojovej politiky SR
  6. Humanitárna pomoc SR