XXVIII. Seminár Ivana Poliačka – Technický rozvoj v cestnom staviteľstve

Seminár má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, takisto o používaných stavebných materiáloch a o nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.