Zábavné vyučovanie matematiky

Workshop sa bude zameriavať na praktické ukážky výučby vybraných prostredí Hejného metódy využiteľných na prvom stupni základnej školy a konštruktivistického prístupu vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní.