Zachovanie a porušenie právo osôb na základe štátneho občianstva v čase krízovej situácie

Hybridná forma vedeckej konferencie. Štátne občianstvo je právny vzťah medzi fyzickou osobou a konkrétnym štátom, upravený primárne vnútroštátnym právom, s čiastočným presahom do medzinárodného a európskeho práva. V poslednom období Európa čelí nielen opakujúcim sa vlnám pandémie ochorenia covid-19, utečeneckým vlnám z Blízkeho východu a severnej Afriky, ale od februára 2022 aj kríze spôsobenej ozbrojenou agresiou Ruska voči Ukrajine. V tomto kontexte je cieľom konferencie upriamiť pozornosť na prípady a dôvody porušovania práv osôb na základe občianstva.