Základy ochrany osobných údajov

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií TU v Trnave, Právnickej fakulty organizuje pre študentov fakulty prednášku JUDr. Mgr. Andrey Jeckovej, PhD. z Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže na tému Základy ochrany osobných údajov.