Zažiar životopisom

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty prednášku o kariérovom poradenstve so Zuzanou Záhradníkovou – kariérovou poradkyňou, lektorkou celoživotného a inovačného vzdelávania a spoluzakladateľkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.