Zážitkami k prírodovede

Predstavenie práce prírodovedca v ROZPRÁVKOVEJ VTÁČEJ ZÁHRADKE v Liptovských Revúcach a v teréne.