Zdravé telo – ČISTÉ RUKY

Hygiena rúk je neodmysliteľnou súčasťou dôsledného dodržiavania hygienických opatrení u detí v školskom veku. Cieľom workshopu je prezentovať v teoretickej a praktickej rovine správnu techniku umývania rúk u detí v rannom školskom veku, a tým prispieť k edukácii verejnosti v prevencii šírenia infekčných ochorení v domácom, školskom prostredí a vo verejnosti.