Železnice v trnavskom regióne. História-súčasnosť-budúcnosť

10. ročník pravidelne konanej konferencie zameranej na železnice v trnavskom regióne