Zmenil sa životný štýl našich detí po COVID – 19?

Prednáška bude zameraná na sledovanie životného štýlu detí od predškolského veku až po dospelosť. Bude hodnotiť negatívne, ale aj pozitívne stránky koronavírusu vo vzťahu k stravovacím návykom, pohybu a spánku.