ZMENY V SPOTREBE A PRÍJME OBYVATEĽSTVA

hosť: Dr. Pál Belyó – prednáška