Zvyšuje sa naše IQ?

Prednáška a workshop je venované všeobecnej diskusii o IQ, jeho typoch, ukážkam cvičných testov, štatistickému historickému prehľadu štátov a jedincov najvyšším IQ a zodpovedaniu otázky, či sa IQ zvyšuje …