Zvyšuje sa naše IQ?

Prednáška je venovaná všeobecnej diskusii o inteligenčnom kvociente, jeho typoch, ukážkam cvičných testov, štatistickému historickému prehľadu jedincov s najvyšším IQ a zodpovedaniu otázky, či sa IQ zvyšuje.