Konferencia

10Nov

Medzinárodná konferencia pre mladých vedcov ICYS 2022 sa uskutoční 10. a 11. novembra 2022 na...

10.11.2022 - 11.11.2022
24Nov

Je kvalita ešte stále technickou disciplínou alebo filozofiou postavenou na hodnotovej orientácii firmy, spoločenstva, jednotlivca?...

24.11.2022 | 09:00 - 12:00
19Okt

The event is a biennial international forum which gives room for scientists, experts in computer...

19.10.2022 | 13:05 - 13:05
08Nov

Ústrednou témou konferencie pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborných asistentov, organizovanej z príležitosti 20....

08.11.2022 | 09:00 - 13:00
09Nov

Zámerom konferencie je prostredníctvom odborných prednášok v podaní pedagógov a študentov Katedry archeológie informovať o...

09.11.2022 | 09:15 - 13:00
07Nov

Konferencia má za cieľ poskytnúť priestor na oboznámenie sa s novými informáciami ako aj vedeckými...

07.11.2022 | 09:00 - 16:00
10Nov

34. Konferencia mladých hydrológov, 23. Konferencia mladých meteorológov a klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia,...

10.11.2022 - 10.10.2022
09Nov

Cieľom 49. medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v...

09.11.2022 - 12.11.2022
03Nov

Pozornosť budeme tradične venovať určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom...

03.11.2022 - 04.11.2022
09Nov

29. Posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“ v...

09.11.2022 | 08:00 - 16:00