Trnava

10Nov

V posledných rokoch sme svedkami výrazných posunov v počasí tak na globálnej, ale aj miestnej...

10.11.2022 | 17:00 - 19:00
25Nov

Hybridná forma vedeckej konferencie. Štátne občianstvo je právny vzťah medzi fyzickou osobou a konkrétnym štátom,...

25.11.2022 | 09:00 - 16:00
23Nov

„Ako sa stať.... notárom“, odborná prednáška v rámci cyklu podujatí o kariérovom poradenstve pre študentov....

23.11.2022 | 16:00 - 17:20
24Nov

Odborná prednáška - prednášať bude PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., vysokoškolská pedagogička z Paneurópskej vysokej...

24.11.2022 | 09:00 - 11:30
24Nov

„Čo by mal vedieť právnik (advokát)“ - odborná prednáška pre študentov fakulty, prednáška odborníka z...

24.11.2022 | 11:00 - 12:30
22Nov

Interaktívny workshop. Lektorom bude PhDr. Viktor Brichta z centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Bratislave.

22.11.2022 | 10:15 - 11:45
15Nov

Interaktívny workshop. Workshop budú viesť Mgr. Ivana Klimentová, PhD. a Bc. Niko Nagy, zástupcovia z...

15.11.2022 | 09:00 - 11:00
09Nov

V mesiaci november 2022 pre študentov a pedagógov fakulty organizuje TU, Právnická fakulta sériu interaktívnych...

09.11.2022 | 15:00 - 16:30
14Nov

V rámci univerzitného cyklu podujatí Truniverzitné debaty II organizuje Právnická fakulta TU podujatie „Čajovňa na...

14.11.2022 | 18:00 - 19:20
09Nov

V rámci univerzitného cyklu podujatí Truniverzitné debaty II organizuje Právnická fakulta TU prednášku Daniela Arbeta...

09.11.2022 | 17:00 - 18:00