Značka: 2021

Banner: Grafická súťaž 2021 s logami partnerov

Grafická súťaž

Grafická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI...

15. júna 2021
Banner: Výtvarná súťaž 2021 s logami partnerov

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI...

15. júna 2021