100 rokov maďarských menšín

Autori knihy sú najlepšími odborníkmi na túto tému, ktorí zastupujú nielen maďarské výskumné ústavy a univerzity, ale aj Maďarov žijúcich v zahraničí. Ich práce, ktoré boli po prvýkrát prezentované vo forme prednášky na konferencii Maďarskej akadémie vied 22. – 23. septembra 2022. Publikáciu možno odporučiť nielen bádateľom v danej oblasti, ale aj záujemcom o minulosť a súčasnosť maďarských menšín.