16. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou

Didaktická konferencia je pokračovaním série úspešných Žilinských didaktických konferencií s medzinárodnou účasťou z rokov 2004 – 2011 a nadväzuje na ich tradíciu. Už po deviatykrát je organizovaná v spolupráci Vysokej školy DTI s Pedagogickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a v tomto roku po druhýkrát aj v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť vhodné podmienky na výmenu informácií a skúseností z oblasti najnovších trendov vyučovania matematiky, prírodných, technických a odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách a spojením úsilia tvorivých pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávania v spomínaných oblastiach.