20. medzinárodná vedecká konferencie AIESA 2022 “Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach”

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave Vás pozýva na 20. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach”.