29. Posterový deň

29. Posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“ v podmienkach klimatickej variability a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, v. v. i.