37. Prírodovedecká čajovňa: Projekty programu Horizont Európa na PF UPJŠ

Podujatie je zamerané na významné projekty programu Horizont Európa riešené na PF UPJŠ v Košiciach
1. Horizont Európa – Erazmus pre pokročilých
RNDr. Simona Rindošová, RNDr. Nikola Jureková, PhD. (CCV UPJŠ)
2. MHz tomoscopy – Projekt HE EIC typu Pathfinder – na 3D zobrazovanie.
Cesta k projektu a prvé skúsenosti z riešenia.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. (ÚFV PF UPJŠ)