AdultLearning RO-SK: Digitálne kompetencie v kontexte CŽV

Národný workshop je zameraný na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v rámci projektu „Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia – AdultLearningROSK“ a diskusiu s medzisektorovými partnermi k týmto výsledkom a zisteniam.

Cieľom podujatia je získanie spätnej väzby od odborníkov z praxe k dosiahnutým výsledkom a diskusia k aktuálnym potrebám zamestnávateľov v oblasti digitálnych kompetencií zamestnancov.