Ako písať, prezentovať a obhajovať prácu SOČ

Odborný seminár je zameraný na organizáciu, tvorbu, metodické postupy, spracovanie a prezentáciu stredoškolskej študentskej vedeckej práce.