Aplikácia digitálnych hier pre rozvoj slovnej zásoby v cudzích jazykoch

V rámci workshopu bude predstavený doterajší výskum a poznatky týkajúce sa digitálnych hier, ktoré sa použili v cudzojazyčnom vzdelávaní s cieľom odhaliť pozitívne a negatívne stránky a možnosti aplikácie vzhľadom na rozšírenie slovnej zásoby bežných študentov.