Archaeologicum colloquium 2023

Celoslovenská konferencia doktorandov archeológie má za cieľ predstaviť práce mladých vedeckých pracovníkov. Interní aj externí doktorandi z Katedry archeológie v Nitre, Katedry archeológie v Bratislave, Katedry klasickej archeológie v Trnave a z Archeologického ústavu SAV budú spolu s odborníkmi, pedagógmi a školiteľmi diskutovať na rôzne témy z oblasti archeológie.