Ars et educatio IX.

Ars et educatio je medzinárodná vedecká konferencia zameraná na reflexiu problematiky umeleckého vzdelávania na rôznych typoch škôl. Podujatie organizuje Katedra hudby v spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy a Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku. V tomto roku sa uskutoční IX. ročník.