Automatická optická spektrálna analýza kovových materiálov

Prednáška Ing. Michala Lomena z firmy SPECTRO APS, s.r.o. Martin na tému analýzy chemického zloženia kovových materiálov pomocou optickej atómovej emisnej spektrometrie.