Autonómna technika v poľnohospodárstve

Autonómne systémy pracujú v poľnohospodárstve už desiatky rokov. Bude priblížený okruh existujúcich a potenciálnych aplikácií autonómnej techniky. Prednáška spojená s ukážkami činnosti autonómneho mobilného robota SaMoRob. Univerzálna autonómne riadená platforma bola vyvinutá a vyrobená na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre.