Avari v okolí Komárna (Antropologický prehľad)

Prednášajúci: Gábor Tóth, docent – ELTE Savaria Egyetemi Központ