Beseda s prekladateľkou Patríciou Elexovou

Patrícia Elexová sa venuje prekladaniu predovšetkým filozofických textov z nemčiny (autorov ako Jaspers, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Steiner, Hegel). Jej najnovším prekladateľským počinom je prvý slovenský preklad románu Hyperion od Friedricha Hölderlina. S Patríciou Elexovou sa bude rozprávať Dr. Nadežda Zemaníková.