BOZP – právo každého zamestnanca

Prednáška pre študentov univerzity o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právne súvislosti, prípady z praxe.