Buddy program

Oboznámenie študentov s Buddy systémom.